0

publicatie: Human Capital: u heeft meer in huis dan u denkt

1 ‘We moeten meer mensen binden en boeien’

1 ‘We moeten meer mensen binden en boeien’

Succesvolle themamiddag over human capital druk bezocht

Bouwondernemingen hebben veel meer talent in huis dan dat benut wordt. Er werken veel talentvolle mensen buiten de bedrijfstak die mogelijk geïnteresseerd zijn in een carrière in de bouw, maar zij worden niet in huis gehaald. Hoe kan de bouw deze kansen benutten?

Het benutten van menselijk kapitaal is zowel voor BouwBeter als de Regieraad Bouw één van de belangrijkste thema’s in de nabije toekomst. Frank Bijdendijk, voorzitter van BouwBeter en algemeen directeur van woningcorporatie Stadgenoot, benadrukte tijdens een themamiddag, die beide innovatieplatforms organiseerden op 5 juni 2008 in Spant! te Bussum, dat bouwondernemingen meer oog moeten krijgen voor het potentieel dat ze nu niet benutten. Regieraad Bouw-lid Joop van Oosten, bestuursvoorzitter van Koninklijke BAM Groep, constateerde dat het voor alle ondernemingen nodig is om alle kansen en belemmeringen in kaart te brengen. Van Oosten: “We hebben nog een wereld te winnen. En daarvoor moeten we meer mensen binden en meer mensen boeien.”

Menselijk kapitaal is niet alleen belangrijk omdat de bedrijfstak meer handen nodig heeft als gevolg van de bevolkingsaanwas en de vergrijzing. De behoefte aan talentvolle medewerkers is niet alleen kwantitatief van aard, maar ook kwalitatief.

Bouwondernemingen zoeken niet alleen meer handen, ze zoeken ook en bovenal handige handen. De professionalisering in de bouw en nieuwe wensen bij eindgebruikers zorgen ervoor dat bedrijven op zoek gaan naar niet-traditionele medewerkers: creatieve, innovatieve, goed opgeleide medewerkers die klantgericht werken.

Berenschot-consultant Michiel Baldal benadrukte tijdens een presentatie dat bouwondernemingen last hebben van een krappe arbeidsmarkt. Ze hebben daarnaast last van een pijnlijke mismatch tussen hun huidige personeel en de competente die ze in de toekomst nodig zullen hebben. ‘Het beschikken over voldoende én competente medewerkers is volgens Baldal belangrijker dan ooit’.
Patrick Piepers van Heijmans Infra Management benadrukte het belang van deze stelling met een verhaal uit de praktijk. Heijmans wil bij klanten als full service dienstverlener aan tafel zitten en ging daarom op zoek naar ‘non-conformisten’. Er verandert volgens Piepers namelijk veel in de eisen die aan medewerkers worden gesteld: “Opleidingsniveau is nog steeds belangrijk, maar het type opleiding wordt minder belangrijk. Een bioloog kan even analytisch zijn als een bouwkundige en projecten misschien wel even effectief begeleiden. De vent is belangrijker dan de tent.”
Tijdens werkgroepen werd in Bussum actief nagedacht over de stappen, die bouwondernemingen kunnen zetten om medewerkers verder te ontwikkelen en nieuwe en andere medewerkers aan te trekken. Veel creatieve en uiteenlopende initiatieven passeerden de revue, van het introduceren van een positieve bouwsoap op televisie om het imago van de bouw te verbeteren, tot het ontwikkelen van eigentijds loopbaanbeleid. Deelnemers en organisatoren waren het erover eens dat de themamiddag de opmaat zou moeten vormen voor meer aandacht voor personeelsbeleid in de sector.

HRM thema van werkgroep BouwBeter

In één van de werkgroepen van BouwBeter is HRM het hoofdthema. Groepsleden uit alle geledingen van de bouwsector zoeken actief naar mogelijkheden om human resources management binnen hun eigen onderneming en de sector op een hoger plan te tillen. De werkgroep heeft vanuit een algemeen HRM-perspectief en een nieuw op te zetten bedrijf in de zorghuisvesting verdieping gezocht in een aantal onderwerpen, zoals:

  • medewerkerstevredenheidsonderzoek in het kader van medewerkersperformance in relatie tot groei en rentabiliteit van de onderneming;
  • arbeidsmarktcommunicatie gericht op instroom/behouden/uitstroom, Binden/Boeien en het invoeren van competentiemanagement.
Modern personeelsbeleid en diversiteit is kernthema van Regieraad Bouw

De Regieraad Bouw maakt via diverse activiteiten zoals themamiddagen voor best practices, congressen en publicaties zichtbaar dat diversiteit en modern personeelsbeleid ook voor de bouwsector mogelijk en noodzakelijk is. De Regieraad Bouw coördineert de HRM- en diversiteitstafel, waarin diverse brancheorganisaties vertegenwoordigd zijn. Door initiatieven en initiatiefnemers met elkaar te verbinden, wordt de vernieuwingsimpuls versterkt. Meer informatie vindt u op www.regieraadbouw.nl.