0

publicatie: Human Capital: u heeft meer in huis dan u denkt

Voorwoord

Voorwoord

Investeren in menselijk kapitaal sleutel voor succes

Er dreigt een gebrek aan gekwalificeerd personeel bij bouwbedrijven op alle niveaus. Dat is een ernstig probleem, want uiteindelijk zijn het de mensen die een bedrijf maken. Aan bouwbedrijven worden steeds hogere eisen gesteld. Dat maakt het probleem extra nijpend.

Voor dat probleem bestaan meerdere oorzaken. De bouw kampt met een imagoprobleem sinds de bouwenquête en de recente vastgoedfraudes. Werken op een bouwplaats heeft onvoldoende aanzien. De vakopleidingen zijn niet meer toereikend. En tenslotte heeft de bouw ook behoefte aan nieuwe disciplines nu ze klantgerichter wil gaan werken. Gekwalificeerde medewerkers zijn moeilijk te vinden. Bouwbedrijven kampen met tekorten aan werkvoorbereiders, uitvoerders en vaklieden. De busjes met buitenlandse werknemers vormen voor dit probleem geen duurzame oplossing. De arbeidsmarkt in de bouw is dus uit balans. Er dreigt bloedarmoede in de sector.

Structurele problemen vragen om gedegen oplossingen. Die oplossingen stellen hoge eisen aan bedrijven en hun werknemers. Ondernemers zullen alles uit de kast moeten halen om personeel te vinden en te binden. Dan kan worden voorzien in de personeelsbehoefte in de komende jaren. Dit betekent dat bedrijven zich meer moeten richten op niet-traditionele doelgroepen. Bedrijven moeten ook zorgen voor een modern personeelsbeleid dat werknemers loopbaanperspectief biedt en ze kan boeien zodat ze behouden blijven voor de bedrijfstak. Ondernemers zullen ook moeten investeren in vakmanschap.

Ook voor werknemers verandert het speelveld. Werknemers zullen nieuwe competenties moeten verwerven. Die competenties zijn nodig om de sector meer concurrentiekracht en innovatievermogen te geven. In deze brochure staan een aantal (lees)tips, trucs en interviews met experts op het gebied van human resource management, aansprekende P&O’ers en leidinggevenden van ondernemingen in de bouwprocesketen om u te inspireren om modern personeelsbeleid en diversiteit succesvol toe te passen.

Frank Bijdendijk,
voorzitter van BouwBeter en algemeen directeur van woningcorporatie Stadgenoot

Sectorbreed zijn wij het erover eens: de bouw moet meer investeren in de ontwikkeling en opleiding van zijn mensen. De kwaliteit van onze medewerkers wordt één van de belangrijkste succesfactoren van bouwondernemingen in de toekomst. Het dringt des te meer omdat we nu al een tekort aan mensen hebben om al het werk te verzetten. Maar we hebben niet alleen méér mensen nodig, maar bovendien ook ándere mensen.

Diversiteit is een motor voor maatschappelijke innovatie. Wat samenstelling van medewerkersbestand betreft dient de bouwsector een afspiegeling te worden van de samenleving. Daarmee komen andere doelgroepen zoals vrouwen, allochtonen, mensen met een niet-technische achtergrond in beeld voor alle functies, ook in het hoger kader. Doelgroepen waar we misschien wel meer moeite voor moeten doen om ze te vinden en zeker om ze te behouden.

Authentiek leiderschap en modern personeelsbeleid vormen samen de weg naar het succes van de onderneming. En dat gaat natuurlijk over veel meer dan alleen werving- en selectieactiviteiten. Zij toont aan wat de waarde van competenties is voor de onderneming en geeft gerichte sturing aan de ontplooiing van de medewerkers. Goed personeelsbeleid maakt onze sector een aantrekkelijke werkgever.

Joop van Oosten,
voorzitter raad van bestuur Koninklijke BAM Groep NV en lid van de Regieraad Bouw