0

publicatie: CUR 219 INSIDE Innovatieve dijkversterking

Voorwoord

Voorwoord

Het project INSIDE was gericht op het ontwikkelen van innovatieve methoden van dijkversterking. Het heeft drie nieuwe technieken opgeleverd die de stabiliteit van de versterkte dijk verhogen zonder extra ruimtebeslag met zich mee te brengen. Daarmee heeft het project zeer goed beantwoord aan de maatschappelijke behoefte: sterkere dijken die geen inbreuk vormen in het landschap, en die bestaande bebouwing langs de dijk ongemoeid laten. INSIDE was ook een goed voorbeeld van publiek-private technologie-ontwikkeling, zoals blijkt uit de organisatie van het project.

Organisatie

Organisatie

Strategische beslissingen werden genomen in de Stuurgroep. De leiding van het project lag in handen van CUR Bouw & Infra-commissie C 141 "Validatiefase INSIDE". Een afvaardiging daaruit, het kernteam, was belast met de dagelijkse leiding van het project. De CUR-commissie liet zich adviseren door een Groot Technologisch Instituut (GTI) en door een Technische Klankbordgroep. Via deze constructie werd kennisuitwisseling met andere belangrijke gremia, zoals ENW (Expertise Netwerk Waterkeren) gewaarborgd. Tenslotte bestond er een direct contact tussen de CUR-commissie en de opdrachtnemende consortia.

Bij de publicatie van dit rapport waren de diverse overlegplatforms binnen INSIDE als volgt samengesteld:

Stuurgroep

G.C. Avontuur (voorzitter) Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
E. Vega (coördinator/secretaris) CUR Bouw & Infra
A. Bizzarri Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
G. de Boer Rijkswaterstaat Bouwdienst
R.M.J. Schielen Rijkswaterstaat RIZA

CUR-commissie C 141

H.P. Laboyrie (voorzitter) Rijkswaterstaat Bouwdienst
E. Vega (coördinator) CUR Bouw & Infra
P Beeldman Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland
A. Bizzarri Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
J.A. Beijersbergen Provincie Zuid-Holland
E.J.A. Bijlsma Rijkswaterstaat Bouwdienst
W.G. Epema (mentor ENW) Op persoonlijke titel
G.L. van Hiele Waterschap Rivierenland
D. van Schie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
M.A. Van GeoDelft

Kernteam

A. Bizzarri Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
E.J.A. Bijlsma Rijkswaterstaat Bouwdienst
M.J. van Leeuwen CURNET
E. Vega CUR Bouw & Infra

Technische Klankbordgroep

ing. R.J. Termaat (voorzitter) CUR Bouw & Infra
ing. E.J.A. Bijlsma (secretaris) Rijkswaterstaat Bouwdienst
prof.dr.ir. F.B.J. Barends (mentor ENW) GeoDelft
ir. PJ.L. Blommaart Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
prof. ir. E. Horvat Horvat & Partners

Dit rapport is samengesteld door CUR-Commissie C141. De eindredactie van dit rapport is verzorgd door A.W. van den Thoorn (CURNET), een aantal illustraties is vervaardigd door Studio MC2.

Consortia

Consortia

Consortium HKR (Mixed in Place)
Hakkers Werkendam BV
Keller Funderingstechnieken BV
Royal Haskoning BV
Contactpersoon: A. Wiggers (Royal Haskoning BV)
Penvoerder: H. Dekker (Keller Funderingstechnieken BV)
Consortium Δ-Dike (Dijkdeuvels/Expanding Columns)
Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling
BAM Grondtechniek BV
DHV BV
Fugro Ingenieursbureau BV
GMB Infra BV
Van Oord Nederland BV
Contactpersoon/penvoerder: R.F. Woldringh WHV BV)
Consortium INSIDE SQUAD B + G + V + W (Dijkvernageling)
Boskalis Nederland
Grontmij Nederland BV. Infrastructuur & Milieu
Witteveen +Bos Raadgevende ingenieurs BV
Van Hattum en Blankevoort BV
Contactpersoon/penvoerder: E. de Jong (Van Hattum en Blankevoort BV)

Financiering

Financiering

CUR Bouw & Infra dankt de volgende partijen voor hun financiële bijdragen ten behoeve van dit project:

  • Rijkswaterstaat
  • Consortium HKR
  • Consortium Δ-Dike
  • Consortium INSIDE SQUAD B + G + V + W
  • GeoDelft

Gouda, mei 2007
Het bestuur van CURNET