0

publicatie: Integriteit Bouw en Vastgoed

Voorwoord

Voorwoord

Aan het woord: de heer Bijdendijk

Het belang van een integere en transparante bouwsector is zo groot dat pro-actief opereren een must is! Het vraagt om maatregelen uit de sector zelf in plaats van schuilhouden en hopen dat het vanzelf overgaat. Dit was de reden van de Regieraad Bouw, SBIB en BouwBeter/SBR om op 19 maart jl. de conferentie Integriteit Bouw & Vastgoed te organiseren. Daarnaast proberen we om met behulp van deze publicatie het onderwerp verder onder de aandacht te brengen. En u als geïnteresseerde handvatten te bieden zodat u zich met uw organisatie op dit terrein verder kunt ontwikkelen.

F. Ph. Bijdendijk
Voorzitter BouwBeter

Aan het woord: de heer Blankert

Open elkaars belangen delen is de basis voor een integere en transparante bouwsector. Risico’s en problemen over de schutting gooien is niet gewenst. Uit een recent onderzoek naar integriteit en transparantie blijkt dat het vertrouwen tussen opdrachtgever en -nemer beter is, maar we zijn er nog niet. In het belang van verdere verbeteringen in de gehele bouwprocesketen is integriteit en transparantie een belangrijke basis. In deze publicatie wordt u op weg geholpen om dit thema voor uzelf en uw organisatie verder uit te diepen. Een ieder die dit onderwerp actief oppakt levert een bijdrage aan een betere bouwsector. Verder blijkt dat integer en transparant werken loont!

J.C. Blankert
Voorzitter Regieraad Bouw