0

publicatie: Rapport C 177 Invloed tunnelboren op paalfundering

Voorwoord

Voorwoord

Het boren van tunnels is een techniek die vooral in het buitenland, maar ook in Nederland veelvuldig wordt toegepast. In Nederland zijn in de laatste jaren, met succes, de nodige tunnels geboord, zij het nog van relatief kleine diameter. In de nabije toekomst zullen echter ook tunnels met een grote diameter, zoals metro, treinen verkeerstunnels, worden aangelegd met behulp van boortechnologie.

In het westen van Nederland zullen daarbij vaak op palen gefundeerde belendingen op korte afstand warden gepasseerd. Omdat de consequenties hiervan nog onvoldoende duidelijk waren is in 1992 besloten de gevolgen van het tunnelboren langs op palen gefundeerde belendingen nader te onderzoeken met behulp van fysisch modelonderzoek. De begeleiding van dit onderzoek was in handen van CUR-commissie C 89 "Invloed boortunnel op paalfundering". Bij het verschijnen van deze publikatie was de samenstelling van deze commissie als volgt:

ir. HJ.A.M. HERGARDEN, voorzitter
ir. J.S. VAN DER SCHRIER, secretaris en rapporteur
ir. F. DE BOER
ir. J.H. VAN DALEN
ing. M. DE GRAAF
ing. H.J. HAGEN
ing. A.A. PLADET
ing. A.A. PROPER
ir. J.D. TERPSTRA
ing. A.M. TOPPER
ing. TJ.N. VINKS
ir. G.M. WOLSINK
ir. A. BEZUIJEN, rapporteur
ing. A. JONKER, coordinator
prof.dr.ir. A. VERRUIJT, mentor

Het modelonderzoek is uitgevoerd door Grondmechanica Delft, waarbij gebruik is gemaakt van de geotechnische centrifuge.
De rapportage is verzorgd door ir. J.S. VAN DER SCHRIER en ir. A. BEZUIJEN.

Voor het onderzoek zijn financiële bijdragen ontvangen van:

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat;
 • Gemeentewerken Rotterdam (afdeling IGM);
 • Ingenieursbureau Amsterdam;
 • Van Hattum en Blankeyoort by;
 • De Weger Architecten- en Ingenieursbureau by;
 • Koninklijke van Drunen B.V. (verenigd in Tubecon); ;
 • Dirk Verstoep BV (verenigd in Tubecon);
 • NV Nederlandse Spoorwegen (Ingenieursbureau);
 • Boortunnelcombinatie:
  · Hollandsche Beton- en Waterbouw bv;
  · Ballast Nedam Beton en Waterbouw B.V.;
  · Strukton Betonbouw bv;
  · Wayss und Freytag AG;
 • Ministerie van Economische Zaken;
 • Grondmechanica Delft.

De CUR spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de onderzoekcommissie die met veel enthousiasme hebben gewerkt aan de realisatie van deze publikatie.


maart 1995
Het bestuur van de CUR