0

publicatie: Kalkzandsteenlijmwerk

Voorwoord

Voorwoord

Momenteel wordt er jaarlijks in Nederland zo’n 7 miljoen m² aan kalkzandsteenelementen en kalkzandsteenblokken toegepast in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw. Bij nieuwbouwwoningen ligt het percentage zelfs op zestig procent.
Kalkzandsteen wordt daarbij gebruikt in de fundering, in de woningscheidende muren, in binnenspouwbladen en scheidingswanden. Het kalkzandsteenelement is één van de weinige ontwikkelingen in de bouw die daadwerkelijk op grote schaal is ingeburgerd sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Kalkzandsteenlijmwerk wordt sinds de jaren vijftig uitgevoerd. Ook daar zijn we de pioniersfase voorbij!
Desondanks worden er helaas nog te vaak elementaire zaken over het hoofd gezien in zowel ontwerp- als uitvoeringsfase van kalkzandsteenlijmwerk. Ook neemt men uit verkeerde zuinigheid, verkeerde voorlichting en soms, ondanks de uitgebreide technische informatie die beschikbaar is, uit onbekendheid besluiten die niet bevorderlijk zijn voor de kwaliteit.
Deze publicatie heeft ten doel de noodzakelijke kennis toegankelijk te maken om wel het optimale resultaat te bereiken.