0
KIB normenboek 2016 3D

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Inhoudsopgave

Kwaliteit in Balans normenboek 2016

Functioneel specificeren vereist dat kwaliteit meetbaar en bespreekbaar is en zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt uitgewisseld. In de markt zijn diverse toepassingen voorhanden. Probleem daarbij is dat niet één toepassing integraal voor zowel onderhoud als voorzieningsniveau geschikt is. Dit was aanleiding om zelf een methode te ontwikkelen: Kwaliteit in Balans. De methode ondersteunt de vraagspecificatie, het formuleren van kwaliteitsuitgangspunten, de vertaalslag naar prestatie-eisen, de projectopname en de keuze voor het best passende scenario. In de publicatie Kwaliteit in Balans normenboek 2016 zijn alle ontwikkelde prestatieindicatoren, normen, meetinstructies en een beeldenboek opgenomen. In totaal zo’n 220.

Portefeuille RGS

De portefeuille Resultaatgericht Samenwerken is per 1 december 2017 overgenomen door Onderhoud NL. Hiermee is Onderhoud NL de nieuwe eigenaar en uitvoerder van de RGS-producten en -projecten.

Kijk voor meer informatie op rgsnl.nl


Artikelnummer 702.16
ISBN 978 90 5367 633 2
Aantal pagina's 366
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering hard cover
Jaar van uitgave 2016