0

Inhoudsopgave

Lovgm_cover_cover-1422537222

Rapportage 2012 Landelijk Onderzoek Vastgoedmanagement Nederlandse Gemeenten

Handreiking naar professionalisering

Doel is om met dit onderzoek een referentiekader te bieden aan Nederlandse gemeenten en daarnaast inzichtelijk maken op welke terreinen professioneel vastgoedmanagement bij Nederlandse gemeenten toegevoegde waarde kan bieden. Hiermee worden gemeenten gestimuleerd om meer aandacht te besteden aan vastgoedmanagement en dit op een hoger niveau te brengen. In 2010 is het eerste landelijke onderzoek gehouden en in 2012 het tweede. De resultaten van dit laatste onderzoek zijn in deze rapportage vastgelegd. Aan dit tweede onderzoek hebben 137 Nederlandse gemeenten meegewerkt, een stijging van 67 gemeenten ten opzichte van het voorgaande onderzoek.


Artikelnummer 639.13
ISBN 978-90-5367-564-9
Aantal pagina's 32
Jaar van uitgave 2013