0

publicatie: Leidraad ondersteuning opdrachtgevers bij RGS-projecten

Titelpagina

Leidraad ondersteuning opdrachtgevers bij RGS-projecten

Investeren en Onderhouden

In 2013 verscheen de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en onderhouden voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en leveranciers tezamen. Naast de Leidraad met een gezamenlijk procesmodel is er behoefte aan een Leidraad specifiek voor opdrachtgevers met de nadruk op woningcorporaties. De externe omgeving van corporaties verandert steeds sneller. Doelstellingen worden zwaarder, de regelgeving ingewikkelder, het woningbezit veroudert, kortom de maatschappij verandert snel. Hoe kunnen corporaties de initiatiefrol oppakken en invulling geven aan vernieuwend ontwikkelen en beheren van vastgoed en meer regisserend opdrachtgeverschap? Dit boek geeft hele praktische handvatten om die beweging te bewerkstelligen.

SBRCURnet en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze publicatie. Toch kan niet worden uitgesloten dat de inhoud onjuistheden bevat. De gebruiker van dit product aanvaardt daarvoor het risico. SBRCURnet sluit, mede ten behoeve van de auteurs, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van informatie uit dit product.

2015
687.15
978-90-5367-614-1
1-3-2016