0

publicatie: Luchtdicht bouwen

Voorwoord

Voorwoord

Comfortabel, energiezuinig en duurzaam bouwen zijn de kernbegrippen in de huidige bouw. Luchtdicht bouwen speelt een belangrijke rol bij het comfort van het gebouw, de energiezuinigheid daarvan en het voorkomen van bouwfysische problemen. Luchtdicht bouwen is geen vrijblijvende zaak meer, maar wordt vastgelegd in gebouwprestaties die ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende belangstelling voor luchtdicht bouwen. Dit vakgebied heeft de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt door wijziging van regelgeving en berekeningsmethodieken, voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen in materialen voor luchtdicht bouwen. Actualisatie van de SBR-publicatie over luchtdicht bouwen uit 2009 was daarom noodzakelijk; deze herziene uitgave is daarvan het resultaat.
De realisatie hiervan is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun en inbreng vanuit de betrokken leveranciers van luchtdichtingsmaterialen. De ontwikkeling van deze publicatie is begeleid door een commissie die bestond uit de volgende personen:

 • ing. E.J. Akershoek, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • M. Barendsz, Bouwen met Staal
 • A. de Boon, Tremco Illbruck
 • H.J. Bos, BlowerDoor Techniek Nederland / Thermodicht
 • G. Buitenhuis, Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
 • A. Buijze, BAM Woningbouw B.V.
 • A. van Dijk, Woningborg Groep
 • R. Geerligs, SBRCURnet (voorzitter)
 • L. de Haan, Dörken Benelux
 • R. de Haan, Woningborg Groep
 • H. van der Heijden, Celdex B.V.
 • L. Kemper, Siga
 • ing. P. Kuindersma, Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V. (rapporteur)
 • H. Meijer, Buva
 • F. van Mieghem, Soudal N.V.
 • drs. ing. H.M. Nieman, Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. (rapporteur)
 • ir. I. van Rooy, Saint-Gobain Isover B.V.
 • E. van Spreuwel, Soudal N.V.
 • H. Zondervan, Meuwissen Bouwproducten B.V.

Namens SBRCURnet wil ik de commissieleden en de verschillende instanties bedanken voor hun deskundige inbreng. In het bijzonder wil ik Peter Kuindersma voor zijn inzet bedanken. Daarnaast is een woord van dank op zijn plaats voor Bas Knoll (TNO) en Harry Nieman (Nieman Raadgevende Ingenieurs). De heer Knoll heeft de notitie “Beschouwing luchtdoorlatendheid” geschreven. Deze kennisontwikkeling op het gebied van drukverschillen en lekstromen is financieel mogelijk gemaakt door AgentschapNL en vormt de basis voor hoofdstuk 3 van de publicatie, het theoretische deel over luchtdicht bouwen. De heer Nieman is verantwoordelijk geweest voor het schrijven hiervan.

Ruud Geerligs

SBRCURnet
Programmamanager Bouwtechniek en Bouwregelgeving

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energieprestatie van woningen en gebouwen. Informatie over de wettelijke eisen om de energieprestatie in de nieuwbouw te realiseren kunt u vinden op: http://www.agentschapnl.nl/nl/programmas-regelingen/energieprestatie-nieuwbouw-epn

Het energielabel geeft u inzicht in de energieprestatie van woningen en gebouwen en adviseert u over energiebesparende maatregelen die u kunt treffen. Informatie over het energielabel en de verplichtingen voortkomend uit de EPBD-richtlijn kunt u vinden op: http://www.energielabelgebouw.nl