0

publicatie: Luchtdicht bouwen 2

Titelpagina

Luchtdicht bouwen 2

Metalen gevel- en daksystemen voor de utiliteitsbouw

Het vakgebied 'luchtdicht bouwen' speelt een belangrijke rol bij het comfort van een gebouw, de energiezuinigheid én het voorkomen van bouwfysische problemen, maar is voor de bouwpraktijk nog steeds ongrijpbaar. In de praktijk blijkt dat bij de utiliteitsbouw – en dan met name wanneer er sprake is van metalen dak- en wandsystemen – er weinig kennis is op het gebied van luchtdicht bouwen. Toch komen ook juist bij deze projecten de eisen aan de luchtdichtheid steeds hoger te liggen.

De publicatie Luchtdicht bouwen 2 gaat daarom aan de hand van dit vakgebied dieper in op metalen gevel- en daksystemen, waar conform het Bouwbesluit eisen worden gesteld aan het beperken van de luchtdoorlatendheid (Bouwbesluit 2012, artikel 5.4). Tevens richt de publicatie zich op utiliteitsgebouwen waar vanuit de functie van het gebouw (private) eisen worden gesteld aan de luchtdichtheid. Een voorbeeld hiervan is een geconditioneerde opslaghal.

Delft, november 2017
722.16
978 90 5367 648 6
12-12-2017