0

publicatie: Luchtdicht bouwen 2

Woord vooraf

Woord vooraf

Het vakgebied 'luchtdicht bouwen' heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Luchtdicht bouwen speelt een belangrijke rol bij het comfort van een gebouw, de energiezuinigheid én het voorkomen van bouwfysische problemen.

Bij de actualisatie van de SBRCURnet-publicatie Luchtdicht bouwen, theorie – ontwerp – praktijk (ISBN: 978 90 5367 500 7) is al een aanzet gemaakt voor luchtdicht bouwen bij utiliteitsbouw. Gezien de zeer grote variëteit van gevelsystemen en toepassingen gaat deze publicatie dieper in op metalen gevel- en daksystemen.

Metalen gevels worden veel toegepast in de utiliteitsbouw: het gaat hier om gebouwen met onder andere een industrie-, gezondheids-, kantoor-, onderwijs-, sport- en winkelfunctie. Binnen deze functies zijn grote verschillen te onderscheiden; verschillen die dan ook weer specifieke eisen stellen aan de luchtdichtheid. Zo worden er aan een opslagloods voor aardappels andere eisen gesteld dan aan een verwarmd industrieel gebouw of aan een farmaceutisch bedrijf.

Uit de statistieken van het CBS (zie tabel 1) blijkt dat er per jaar voor miljoenen m² vloeroppervlak utilitaire gebouwen worden gebouwd. Zeker in bedrijfshallen, loodsen en combinatie-bedrijfshallen spelen metalen gevels en daken een belangrijke rol. Maar ook in de andere typen gebouwen (onder andere kantoren) worden metalen gevels en daken veelvuldig toegepast.

Onderwerpen Nieuwbouw waarde vergunningen Nieuwbouw oppervlakte vergunningen
Perioden 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gebouwsoort mln euro 1000 m 2
Hallen en loodsen 389 393 320 402 442 387 1477 1582 1140 1439 1742 1643
Kantoren 480 422 314 305 189 212 555 375 233 268 189 200
Combinatie bedrijfshallen 679 604 472 468 475 891 1412 1154 807 1031 1079 1775
Kassen 56 18 21 14 24 55 1624 468 613 235 508 1161
Schuren en stallen 570 535 483 435 330 311 2750 2501 2387 2092 1665 1882
Winkels 92 49 83 146 98 67 198 104 155 226 212 169
Scholen 407 391 340 275 296 224 441 401 381 304 323 258
Overige gebouwen 1861 1468 1076 1277 1183 1012 2042 1499 1136 1235 1181 1165

Tabel 1: Bouwvergunningen 2011-2016, per gebouwsoort (Bron: CBS).

Scope publicatie
Deze publicatie richt zich op utiliteitsgebouwen met metalen gevels en daken waar conform het Bouwbesluit eisen worden gesteld aan het beperken van de luchtdoorlatendheid (Bouwbesluit 2012, artikel 5.4). Het doel van deze eisen is het beperken van warmteverlies.
Tevens richt de publicatie zich op utiliteitsgebouwen waar vanuit de functie van het gebouw (private) eisen worden gesteld aan de luchtdichtheid. Een voorbeeld hiervan is een geconditioneerde opslaghal.

Binnen de metalen gevels hebben sandwichpanelen het grootste marktaandeel, gevolgd door metalen binnendozen (zogenaamde opbouwsystemen). Aan deze twee typen metalen gevelbekleding besteedt deze publicatie dan ook de meeste aandacht.

Met metalen gevels en daken wordt bedoeld dat de luchtdichte laag van metaal is, zoals bij sandwichpanelen, metalen binnendozen en metalen daksystemen.
Een metalen gevelbekleding, gecombineerd met een niet-metalen binnenspouwblad (bijvoorbeeld kalkzandsteen/beton), wordt niet beschreven in deze publicatie en ook vliesgevels worden niet meegenomen. Wel wordt een aantal aansluitingen van vliesgevels op een metalen gevel behandeld.

Deze publicatie gaat – naast de behandeling van het theoretisch kader, de wet- en regelgeving en de luchtdichtingsmaterialen – in op zowel ontwerp- als uitvoeringsaspecten.

De ontwikkeling van deze publicatie is begeleid door een commissie die bestond uit de volgende personen:

C. Nieuwenhuizen Bijlbouw B.V. namens Dumebo-DWS
M. Versteeg Bijlbouw B.V. namens Dumebo-DWS
H. Van der Heijden Celdex B.V.
A.P. Peek BSc / BBA De HollandGroep
ing. E. Kraaima Kingspan Geïsoleerde Panelen
Ing. H. Zondervan Meuwissen Bouwprodukten B.V.
ing. P. Kuindersma Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V. (rapporteur)
ing. E.J. Akershoek Rothuizen BouwMeesterPro
ir. R.Timmerman SAB-profiel B.V.
ir. J. Rienstra Saint-Gobain Isover B.V.
G. van Dinther Soudal B.V.
ir. B. Hoekstra Bonnema Tata Steel
M. Rijff Tremco Illbruck B.V.

De totstandkoming van deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning vanuit de leveranciers van luchtdichtingsmaterialen en metalen gevel- en daksystemen. Achterin deze publicatie vindt u de advertenties van deze leveranciers.

Namens SBRCURnet en Bouwen met Staal bedanken wij de commissieleden voor hun deskundige inbreng en in het bijzonder Peter Kuindersma voor zijn inzet: hij is in staat geweest de kennis en kunde vanuit de markt te bundelen en op een overzichtelijke wijze weer te geven in deze publicatie. De eindredactie is verzorgd door C.H. van Eldik van Bouwen met Staal. Tevens willen we Harry Nieman bedanken voor de laatste correcties. De transformatie van manuscript naar publicatie is begeleid door Bram van der Valk en Lydia Slappendel van SBRCURnet.

Mic Barendsz Bouwen met Staal
Ruud Geerligs SBRCURnet