0

publicatie: Maatregelen tegen legionella in binnenfonteinen

1 Inleiding

1 Inleiding

Sierwater komt voor in bedrijven, kantoren, restaurants, tuincentra, et cetera, of in de openbare ruimte van gebouwen waar meerdere bedrijven gehuisvest zijn (bijvoorbeeld de woonboulevard Arena te Amsterdam). In sierwater en water van fonteinen worden soms grote hoeveelheden legionella aangetroffen. Er zijn wereldwijd voorbeelden van sterfgevallen die toe te wijzen zijn aan legionella in dit soort installaties.

De legionellapreventie van natte koeltorens, luchtbevochtigers en andere niet-leidingwaterinstallaties die water vernevelen is wettelijk geregeld in de Arbowet. Onder de laatste categorie vallen ook sierwater en fonteinen. De richtlijnen voor koeltorens en luchtbevochtigers zijn inmiddels uitgewerkt in ISSO-publicatie 55.3 [5] en Arbo-informatieblad 32 [8]. Voor sierwater en binnenfonteinen is in 2009 een TVVL-voorstudierapport Legionellapreventie Fonteinen in binnenopstelling [1] verschenen.

Dit cahier is voornamelijk gebaseerd op de inhoud van dit rapport. In dit cahier zullen de volgende zaken aan de orde komen:

  • Van toepassing zijnde wetgeving
  • Risicofactoren legionella
  • Uitvoering en bedrijfswijze van de verschillende sierwater- en fonteininstallaties
  • Methoden voor legionellaveilig beheer (waterbehandeling), beheersconcepten
  • Risicoanalyse en beheersmaatregelen

Het cahier beperkt zich tot fonteinen en verwante systemen, zoals waterschermen, voor zowel de professionele als consumentenmarkt in binnenopstelling die gevoed worden met leidingwater of water van vergelijkbare microbiologische kwaliteit. Systemen waarbij water valt of stroomt langs een wand met (tropische) planten vallen hierbuiten, evenals systemen die met oppervlaktewater worden gevoed.