0

publicatie: Maatregelen tegen legionella in binnenfonteinen

Titelpagina

Maatregelen tegen legionella in binnenfonteinen

Cahier T11 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Het is algemeen bekend dat leidingwaterinstallaties, koeltorens en luchtbevochtigingsinstallaties een legionellarisico vormen; van fonteinen en sierwaterornamenten is dit minder bekend. Bij deze categorie toestellen is er vaak sprake van aerosolvorming. Risicofactoren als opwarming, vervuiling en stagnatie zijn hier evenzeer aanwezig als bij koeltorens en luchtbevochtigers. Dus dient ook hiervan een risicobeschouwing te worden gemaakt en moeten preventieve maatregelen worden genomen tegen legionellabesmetting.

2013
801-T11.10
978-90-5367-521-2
07-08-2013