0

publicatie: Marketing in de bouw

Voorwoord

Voorwoord

Maken wat de eindgebruiker wil is een van de belangrijkste uitdagingen voor onze sector. Want wat wil de woonconsument, de kantoormedewerker of de ziekenhuispatiënt? Er zijn zoveel verschillende eindgebruikers dat bouwondernemingen er verstandig aan doen zich intensief te verdiepen in hun wensen. Dit levert een schat aan kennis op die vertaald kan worden in concrete producten en diensten. Daarmee kunnen bouwers een duidelijke meerwaarde leveren aan hun opdrachtgevers en de eindgebruikers. Zo dragen zij bij aan een leefbare samenleving. Klantgericht opereren stelt hoge eisen aan ondernemingen. Er is een cultuuromslag nodig om marketing succesvol te integreren in de bedrijfsvoering.
De Regieraad Bouw heeft er alle vertrouwen in dat ondernemingen hierin zullen slagen. De voordelen van het vernieuwingsproces zijn zo groot dat ondernemingen klantgericht werken vroeg of laat als een enorme kans zullen zien.

De sneeuwbal is al aan het rollen: verscheidene innovatieve ondernemingen mobiliseren hun kennis, ervaring en innovatiekracht om in te spelen op behoeften in de markt. Deze bedrijven kunnen als voorbeeld dienen voor de gehele sector. Daarom bevat deze publicatie niet alleen praktische achtergrondinformatie over marketing en de manier waarop de bouwsector marktgericht kan werken. Er wordt daarnaast ook een kijkje geboden in de keuken van marktgerichte ondernemingen. Hoe brengen zij de wensen van klanten in kaart? Hoe ontwikkelen zij vernieuwende projecten?

De beschreven initiatieven zijn inspirerend. Zij vormen het levende bewijs dat het vernieuwingsproces in de bouw in volle gang is.

Dr. Jan Hovers
Voorzitter Regieraad Bouw