0

publicatie: Milieuzorg

Voorwoord

Voorwoord

Deze publicatie bevat een stappenplan en praktische tools voor het introduceren van milieuzorg op de bouwplaats. Het stappenplan en de tools zijn het resultaat van praktijkonderzoek van Stichting Stimular bij vijftien bouwbedrijven in de regio van AVBB-Waterweggebied en NVOB afdelingen Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard. In deze tweede druk zijn de tools en afvalcijfers geactualiseerd op basis van praktijkonderzoek bij 140 bouwbedrijven, verspreid over heel Nederland. De nulmeting (tool 0) en kengetallen voor energie en water (tool 3) zijn toegevoegd. De geheel vernieuwde spreadsheet voor kengetallen afval (tool 2) maakt nu ook grafieken van de berekende kengetallen.

De publicatie gaat vooral in op afvalpreventie en afvalscheiding (samen afvalbeheer genoemd) op de bouwplaats en de werf. Een tweede onderdeel dat aandacht krijgt is het besparen van energie en water in het kantoor, de werkplaats en het magazijn. Tot slot krijgt ook de milieubelasting van zakelijk transport aandacht. De deelnemende bouwbedrijven hebben ervaren dat het werken aan milieuzorg op de bouwplaats leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en een opgeruimde en veiligere werkplek.

Veel succes toegewenst bij de uitvoering van milieuzorg op de bouwplaats!