0

publicatie: Natuurvoorzieningen aan gebouwen

Woord vooraf

Woord vooraf

"Eén zwaluw maakt nog geen zomer". De gebouwde omgeving wordt pas aantrekkelijk voor vogels, vleermuizen en andere levensvormen, als er genoeg geschikte 'natuurvoorzieningen' zoals nestplaatsen zijn. 'Het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen' wil hier vorm aan geven (met speciale dakpannen en dergelijke). Maar architecten en bouwers, die de desbetreffende variabele maatregel (S393) uit het pakket graag willen opvolgen, stuiten op lastige niet-bouwkundige problematiek. Komen de gewenste soorten wel in de omgeving voor?
Zo ja, wat zijn precies hun huisvestingsbehoeften en leefgewoonten? Moet er misschien afstemming worden gezocht met het stedelijk groenbeheer en zelfs met natuurbeheer in het algemeen?

Inderdaad is voor het treffen van natuurvoorzieningen biologische en ecologische kennis nodig.
Daarnaast impliceert 'ecologie in de stad' een stedenbouwkundige context. En vanwege de beheersaspecten van de voorzieningen mag ook het maatschappelijk draagvlak niet uit het oog worden verloren. Daarom is deze publicatie mede gericht op plantsoenendiensten, stedenbouwkundigen, terreinbeheerders, vogelwerkgroepen etc. En last but not least: enthousiaste, geïnteresseerde huurders en eigenaren. Samenwerking van architecten en bouwers met zulke niet-bouwtechnische disciplines en doelgroepen is essentieel voor succesvolle natuurvoorzieningen in bouwplannen.

Natuurlijk biedt ook deze handleiding weer volop praktische informatie voor concrete realisatie - dat wil zeggen in nieuwbouw én renovatie, in woning- én utiliteitsbouw. Zo worden enkele instructieve projecten beschreven.

SBR hoopt met deze publicatie de bouwwereld en andere doelgroepen te stimuleren tot het treffen van steeds meer geschikte natuurvoorzieningen voor steeds meer diersoorten in de gebouwde omgeving.

SBR is geïnteresseerd in bouwkundige en bouwtechnische innovatie. Inzendingen van bijzondere en fraaie oplossingen - ook voor nog niet beschreven diersoorten - maken kans op publicatie in een heruitgave van deze handleiding.