0

publicatie: Rapport 200 Natuurvriendelijke oevers: aanpak en toepassingen

Voorwoord

Voorwoord

In 1994 is door de CUR het handboek ‘Natuurvriendelijke oevers’ (CUR/RWS-DWW, 1994) uitgebracht. Veel aandacht werd in dit handboek besteed aan de vraag op welke wijze een oever zo natuurvriendelijk kan worden ingericht. Na het uitkomen van dit handboek heeft het CUR-bestuur een kennisoverdrachtscommissie F 11 ‘Natuurvriendelijke oevers’ ingesteld. Inmiddels is de kennis over inrichting en beheer van oevers flink toegenomen, mede dankzij een groot aantal uitgevoerde oeverprojecten. Door de CUR-commissie is voorgesteld de verschillende initiatieven voor het verzamelen van kennis en informatie te coördineren zodat een zogenoemd meekoppeleffect kan ontstaan. Het resultaat is dat een aantal afzonderlijk goed hanteerbare publicaties zijn uitgebracht. Hierbij is gekozen voor een min of meer thematische indeling van de te behandelen onderwerpen en deze uit te brengen als afzonderlijke publicaties. Hierdoor kon iedere publicatie specifiek worden toegesneden op de doelgroep. Op deze wijze is de drempel om de nieuwe kennis te gaan toepassen zo laag mogelijk gehouden.

De volgende publicaties maken onderdeel uit van de uitgave reeks Natuurvriendelijke oevers:

 • Natuurvriendelijke oevers; aanpak en toepassingen, CUR-publicatie 200;
 • Natuurvriendelijke oevers; belastingen en sterkte, CUR-publicatie 201;
 • Natuurvriendelijke oevers; oeverbeschermingsmaterialen, CUR-publicatie 202;
 • Natuurvriendelijke oevers; fauna, CUR-publicatie 203;
 • Natuurvriendelijke oevers; vegetaties langs grote wateren, CUR-publicatie 204;
 • Natuurvriendelijke oevers; water en oeverplanten, CUR-publicatie 205.

De publicatie ‘Aanpak en toepassingen’ bevat de nog steeds actuele eerste 8 hoofdstukken van het oorspronkelijke handboek, de bijlagen zijn echter geheel geactualiseerd of herschreven aan de huidige stand van kennis en ervaringen. De actualisatie van deze bijlagen zijn verzorgd door de medewerkers van de productgroep Oevers van Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, de bijlage ‘Vergelijking van kosten’ is verzorgd door Arcadis Heidemij. De werkzaamheden zijn begeleid door:

 • ir. R.E.A.M. Boeters, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde;
 • ir. G.J. Verkade, CUR.

De publicatie is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van CUR-kennisoverdrachtscommissie F11 ‘Natuurvriendelijke oevers’:

PROF.IR. J. STUIP, voorzitter Stichting CUR
IR. A.D. BOS, secretaris Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
IR. R.E.A.M. BOETERS Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
DRS. B. BOTMAN Unie van Waterschappen
ING. J.H. BRINKMAN Waterschap Regge en Dinkel
IR. T. VAN ELLEN DHV Milieu & Infrastructuur B.V.
C. VAN METEREN VBKO/Bitumarin B.V.
ING. C. NIJBURG ONRI/ARCADIS Heidemij Advies B.V.
ING. W. PAAS IPO/Provincie Drenthe Vaarwegenbeheer
ING. L.W. PIJNING Gemeente Helden
IR. G.J. SCHIERECK TU Delft Faculteit der Civiele Techniek
IR. W. SCHIPPERS IKC-Natuurbeheer
IR. A.A.M. WEVERS Christelijke Hogeschool Windesheim Studiehuis faculteit Techniek
IR. G.J. VERKADE, coördinator Stichting CUR
IR. J.L. KOOLEN, mentor Stichting CUR

De CUR spreekt haar dank uit aan de volgende organisaties die, met een financiële bijdrage, deze publicatie mogelijk maakten:

 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde;
 • Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust en Oeverwerken (VBKO);
 • Provincies Drenthe, Friesland en Zuid-Holland.
November 1999 Het bestuur van de CUR