0

Inhoudsopgave

C202_cover-1422537231

Rapport 202 Natuurvriendelijke oevers; oeverbeschermingsmaterialen

In natuurvriendelijke oevers kan een grove tweedeling worden aangebracht. Enerzijds zijn er technische ingrepen die de mate van natuurvriendelijkheid bepalen. Daarbij kan gedacht worden aan zogenoemde plasbermen, fauna-uitreeplaatsen, toepassing van vooroevers en dergelijke. Anderzijds is de materiaalkeuze bepalend voor de mate van natuurvriendelijkheid. Toepassing van het ene materiaal vormt nauwelijks een belemmering voor flora en fauna terwijl een ander materiaal, zelfs met veel technisch vernuft, een grote belemmerende werking blijft houden. Deze publicatie gaat in op deze materiaalkundige aspecten.


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer C202
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 124
Jaar van uitgave 1999