0

publicatie: Rapport 202 Natuurvriendelijke oevers; oeverbeschermingsmaterialen

Voorwoord

Voorwoord

In 1994 is door de CUR het handboek "Natuurvriendelijke oevers" uitgebracht. Veel aandacht werd in dit handboek besteed aan de vraag op welke wijze een oever natuurvriendelijk kan worden ingericht. Na het uitkomen van dit handboek heeft het CUR-bestuur een kennisoverdrachtscommissie F 11 "Natuurvriendelijke oevers" ingesteld. Inmiddels is de kennis over inrichting en beheer van oevers flink toegenomen, mede dankzij een groot aantal uitgevoerde oeverprojecten. Door de CUR-commissie is voorgesteld de verschillende initiatieven voor het verzamelen van kennis en informatie te co6rdineren zodat een zogenoemd meekoppeleffect kan ontstaan. Het resultaat is dat een aantal afzonderlijk goed hanteerbare publicaties zijn uitgebracht. Hierbij is gekozen voor een min of meer thematische indeling van de te behandelen onderwerpen en deze uit te brengen als afzonderlijke publicaties. Hierdoor kon iedere publicatie specifiek worden toegesneden op de doelgroep. Op deze wijze is de drempel om de nieuwe kennis te gaan toepassen zo laag mogelijk gehouden.

De volgende publicaties maken deel uit van de uitgave reeks Natuurvriendelijke oevers:

  • Natuurvriendelijke oevers; aanpak en toepassingen, CUR-publicatie 200;
  • Natuurvriendelijke oevers; belasting en sterkte, CUR-publicatie 201;
  • Natuurvriendelijke oevers; oeverbeschermingsmaterialen, CUR-publicatie 202;
  • Natuurvriendelijke oevers; fauna, CUR-publicatie 203;
  • Natuurvriendelijke oevers; water en oeverplanten, CUR-publicatie 204;
  • Natuurvriendelijke oevers; vegetaties langs grotere wateren, CUR-publicatie 205.

De bijlage oeverbeschermingsmaterialen is volledig geactualiseerd aan de hand van praktijkervaringen en de gegevens verstrekt door leveranciers en fabrikanten van de diverse materialen. De actualisatie is uitgevoerd door ARCADIS Heidemij Advies BV. De werkzaamheden zijn begeleid door:
A. VAN DEN BURG, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde;
IR. G.J. VERKADE, CUR.

Om de mensen die in de dagelijkse praktijk bezig zijn met de inrichting en het beheer van oevers behulpzaam te zijn bij het vinden van die organisaties die hen van advies kunnen dienen bij hun werkzaamheden, heeft de commissie het initiatief genomen om ruimte te bieden aan deze organisaties om zich in deze publicatie te presenteren.

De publicatie is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van kennisoverdrachtcommissie F 11 "Natuurvriendelijke oevers" .

De samenstelling van de commissie was als volgt:

PROF.IR. J. STUIP, VOORZITTER CUR
IR. A.D. Bos, SECRETARIS Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
IR. R.E.A.M. BOETERS Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
DRS. B. BOTMAN Unie van Waterschappen
ING. J.H. BRINKMAN Waterschap Regge en Dinkel
IR. T. VAN ELLEN DHV
ING. C. NIJBURG ONRI/ARCADIS Heidemij Advies
IR. C.M.A. VAN MEETEREN VBKO/Bitumarin B.V.
ING. W. PAAS IPO/Provincie Drenthe
ING. L.W. PUNING Vereniging Stadswerk
JR. G.J. SCHIERECK TU-Delft
IR. W. SCHIPPERS IKC Natuurbeheer
IR. A.A.M. WEVERS Christelijke Hogeschool Windesheim
IR. J.L. KOOLEN, MENTOR CUR
IR. G.J. VERKADE, COORDINATOR CUR

De CUR spreekt haar dank uit aan de volgende organisaties die met een financiële bijdrage deze publicatie mogelijk maakten:

  • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde;
  • ARCADIS Heidemij Advies
  • Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust en Oeverwerken (VBKO).
juni 1999 Het bestuur van de CUR