0

 

Nbw_cover-1422538084

NederLandBovenWater II: praktijkboek gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is het effectief omgaan met complexe vraagstukken van ruimtelijke inrichting. Doel is een duurzame ruimtelijke kwaliteit te bereiken, want ruimtelijke kwaliteit bevordert economische ontwikkeling.

Het handboek NederLandBovenWater II is in 2009 tot stand gekomen en opgesteld door professionals op het gebied van de gebiedsontwikkeling. Dit boek schetst de praktijk van gebiedsontwikkeling in de afgelopen jaren aan de hand van 40 praktijksituaties. Uit praktijken zijn patronen afgeleid, die vervolgens doorklinken in agendapunten voor de komende jaren. Ook zijn beschikbare methodieken belicht en praktische handreikingen gegeven. Doel: verslimming en versnelling van toekomstige gebiedsontwikkelingen. Het boek is vanuit de praktijk ontstaan, en bedoeld als inspiratiebron en vraagbaak bij die ontwikkelingen. Het boek is geschreven voor (aankomend) professionals, bestuurders, studenten en geïnteresseerde burgers.


Artikelnummer CRW 658.09
Jaar van uitgave 2009