0

Inhoudsopgave

648_omslag_internet_cover-1392390452_cover-1422538309

Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal

De fundering is het deel van een constructie dat de belasting vanuit een bouwwerk overdraagt aan de ondergrond. Deze constructie kan ondiep zijn aangelegd (op geringe diepte onder het maaiveld) of op een lager niveau zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld met palen). Tot het einde van de 13e eeuw werd er uitsluitend ondiep gefundeerd. Aan het eind van de 13e eeuw werden er roosterfunderingen met korte houten paaltjes toegepast, welke ook tot de ondiepe funderingen gerekend kunnen worden. In de 16e eeuw werden de eerste paalfunderingen "op stuit" toegepast. In deze richtlijn worden de ondiepe funderingen (op staal) behandeld.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer CRW 648.14
ISBN 978-90-5367-575-5
Aantal pagina's 30
Jaar van uitgave 2014