0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

Bestanden

 Artikel Ontwerpeisen leiden...

  • Ontwerpeisen leiden naar hybride ventilatie

publicatie: Ontwerpeisen leiden naar hybride ventilatie

Titelpagina

Ontwerpeisen leiden naar hybride ventilatie

Ventilatie blijkt in de praktijk vaak niet te voldoen aan eisen van het Bouwbesluit. Ook gebruiken de bewoners de ventilatievoorzieningen onvoldoende, met als gevolg energieverlies of een slechte luchtkwaliteit en soms een combinatie van die effecten. Praktijkonderzoek levert een nieuw programma van eisen voor ventilatievoorzieningen die passen in gezonde en energiezuinige woningen en waarmee bewoners goed overweg kunnen. Hybride ventilatie kan aan eisen voor de verschillende behoeften van overdag en ‘s nachts, in de zomer en in de winter tegemoet komen. De eisen worden in ontwerpregels voor woningen vertaald.

- door dr.ir. E. Hasselaar

Dit cahier is tot stand gekomen in samenwerking met TVVL (de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen).

2008
801-P3.08
07-08-2013
  • Ontwerpeisen leiden naar hybride ventilatie