0

Bestanden

 Preview_C217.pdf

Bestanden

 C217.pdf

C217_cover-1422537228

Ontwerpen met geotextiele zandelementen

Geotextiele zandelementen zijn driedimensionale systemen, waarmee diverse typen beschermingsconstructies kunnen worden aangelegd. Deze elementen kunnen worden gezien als innovatieve, kostenbesparende en milieuvriendelijke systemen in waterbouwkundige constructies. Ze vormen daarbij een alternatief voor het gebruik van traditionele waterbouwkundige materialen als breuksteen, grind en basalt.

Het boekwerk ‘Ontwerpen met geotextiele zandelementen’ biedt ontwerpers een handleiding bij het ontwerpen van constructies met geosystemen. Deze ontwerphandleiding is een vervolg op de eerder verschenen CUR-publicatie 214 Geotextiele zandelementen waarin is aangetoond dat vele constructies met geosystemen mogelijk zijn.

Opzet van het boek
In het boekwerk ‘Ontwerpen met geotextiele zandelementen’ wordt naast een aantal algemene (ontwerp)aspecten ook aandacht besteed aan de belastingen en de faalmechanismen die tijdens de bouw en gedurende de gebruiksfase van geotextiele zandelementen kunnen optreden en hoe daarop kan worden gedimensioneerd. In veel gevallen blijken de grootste belastingen op te treden tijdens de aanleg.

Het inleidende deel gaat in op de algemene ontwerpaanpak, de faalmechanismen en de veiligheidsbenadering. Tevens biedt het een beknopt overzicht van de eigenschappen van geotextielen. Hierbij komen de meest gangbare (ontwerp)aspecten aan de orde die voor elke type element van belang zijn, zoals de zanddichtheid, het spanning-rek gedrag, de naainaadverbindingen, het lange-duurgedrag, de veroudering van het materiaal en de hieruit voortvloeiende sterkte reducerende materiaalfactoren.

In afzonderlijke hoofdstukken worden vervolgens voor elk type geotextiele zandelement de specifieke ontwerpaspecten beschreven. Hiermee heeft de waterbouwkundig ontwerper een complete leidraad in handen.


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer C217
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 117
Jaar van uitgave 2006