0

publicatie: Ontwerpen met het oog op toekomstige herbestemming

Titelpagina

Ontwerpen met het oog op toekomstige herbestemming

Innovatieve draagstructuren voor functieaccomoderende gebouwen

Het blijkt dat de herbruikbaarheid van een gebouw in sterke mate afhankelijk is van de draagconstructie. Naarmate een draagconstructie minder ‘in de weg zit’ nemen de mogelijke hergebruikmogelijkheden toe. Met de publicatie ‘Ontwerpen met het oog op de toekomstige herbestemming’ wil SBR ontwerpend Nederland informeren over draagconstructies die zo min mogelijk ‘in de weg’ zitten en hierdoor een lange periode geschikt zijn voor het dragen van een aantal gebruiksfuncties.

Het project ‘Ontwerpen met het oog op de toekomstige herbestemming’ kon alleen maar uitgevoerd worden dankzij de medewerking van projectpartners. Deze waren ook vertegenwoordigd in de commissie. Het project is financieel ook ondersteund door de provincie Utrecht. Hiermee geeft deze uitdrukking aan haar wens het verbruik van minerale grondstof in de bouw met 50 % te reduceren. Bij de uitwerking is gebleken dat dit ook mogelijk is.

2012
623.12
978-90-5367-534-2
07-08-2013