0

publicatie: Ontwerpen met het oog op toekomstige herbestemming

Voorwoord

Voorwoord

Fietsend door Nederland blijkt ons land nog lang niet af. Zeker in de grotere steden blijven we bouwen en slopen. Medio 2008 blijkt de door de modernistische ontwerpers ontworpen en door de industriële bouwers gerealiseerde strokenbouw niet bestand tegen de tijd. Monumentenzorg haast zich om een aantal woongebouwen uit die periode een beschermwaardige status te laten verkrijgen.

In 2011 staat ook duurzaamheid weer hoog op de agenda. Dankzij Cradle to Cradle en Superuse lijkt de boodschap met betrekking tot duurzaamheid minder somber. Als we er maar voor zorgen dat we bouwen met echt recyclebare materialen, komt het allemaal goed. We weten echter dat dit anno 2011 praktisch niet mogelijk is; slechts enkele materialen zijn echt recyclebaar. Tijdens dat fietsen blijken er gelukkig ook gebouwen niet geheel gesloopt te worden. Ze worden gestript en de draagstructuur krijgt een tweede leven. Het blijkt dat de herbruikbaarheid van een gebouw in sterke mate afhankelijk is van de draagstructuur. Naarmate een draagstructuur minder ‘in de weg zit’, nemen de mogelijkheden tot hergebruik toe. Met de publicatie Ontwerpen met het oog op toekomstige herbestemming -- Innovatieve draagstructuren voor functie-accommoderende gebouwen wil SBR ontwerpend Nederland informeren over draagstructuren die zo min mogelijk ‘in de weg’ zitten en hierdoor een lange periode geschikt zijn voor het dragen van een aantal gebruiksfuncties.

Het project ‘Innovatieve draagstructuren voor functieaccommoderende gebouwen’ kon alleen maar uitgevoerd worden dankzij de medewerking van projectpartners. Deze waren ook vertegenwoordigd in de commissie. Het project is financieel mede ondersteund door de provincie Utrecht. Hiermee geeft deze uitdrukking aan haar wens het verbruik van minerale grondstof (beton- en metselzand) in de bouw met 50% te reduceren. Bij de uitwerking is gebleken dat dit ook mogelijk is.

Namens SBR bedank ik de leden van de begeleidingscommissie voor hun kritische maar altijd opbouwende houding. De publicatie is begeleid door Bram van der Valk (SBR).

De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:

 • De heer M.A. Barendsz, Bouwen met Staal (projectpartner)
 • De heer ir. R. Blok, TU Eindhoven
 • De heer N. Bresser, FeNB2 Staalframebouw b.v.
 • De heer ing. L.H.N. Cleef, Rockwool Benelux B.V. (projectpartner)
 • De heer ing. J. Dekkers, Hurks Beton BV
 • De heer ing. A. van Dongen, Dycore BV
 • De heer ir. J. Hardlooper, Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
 • De heer ir. W. Kleingeld, Ballast Nedam Bouw
 • De heer ir. A.J.M. Maas, Saint-Gobain Gyproc Nederland B.V. (projectpartner)
 • De heer ir. S.J. Nabbe, Saint-Gobain Isover Benelux B.V. (projectpartner)
 • De heer ir. M. de Ruiter, Klunder Architecten Rotterdam
 • De heer ir. P.W. van der Ven, MEI Architecten en Stedebouwers
 • De heer ir. W.H. Verburg, projectmanager SBR
 • De heer ing. E.C. Vonk, Huygen Installatie Adviseurs
 • De heer G.C.M. van der Zanden, Slimline Buildings BV (projectpartner)

Alle bij dit project betrokken partijen menen met deze publicatie een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van functieaccommoderende gebouwen die gedurende tientallen jaren aan de wensen van generaties gebruikers kunnen voldoen.

ir. Wim Verburg
projectmanager SBR