0

publicatie: Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding

Voorwoord

Voorwoord

In Nederland is veel ervaring met het toepassen van weefsels in o.m. zinkstukken. De tot nu toe gehanteerde regels in Nederland zijn gebaseerd op de ervaring met weefsels en maken het moeilijk om vliezen toe te passen. In Duitsland is een jarenlange ervaring met de toepassing van dikke, robuuste vliezen. In de UK worden zelfs zware stenen direct op dikke vliezen zonder spreidlaag toegepast. Het is belangrijk na te gaan wanneer specifieke materiaaleigenschappen van het ene materiaal te verkiezen zijn boven die van het andere, met name als gevolg van de verschillende installatiemethoden.

Besloten is om de kennis en ervaring te bundelen en daarmee een praktische richtlijn te bieden voor ontwerpers en uitvoerders van geotextielen onder een steenbekleding.

Het doel van deze ontwerprichtlijn is om de ontwerper in staat te stellen snel de juiste ontwerpspecificaties vast te leggen voor een geotextiel dat als filter in dijk- en oeververdedigingsconstructies wordt toegepast.

In de richtlijn is onderscheid gemaakt in drie benaderingen:

  • Niveau 1: de eenvoudige methode.
  • Niveau 2: de gedetailleerde methode.
  • Niveau 3: de geavanceerde methode.

SBRCURnet-commissie 1795 (voorheen CUR-commisie C205) heeft de ontwikkeling van deze richtlijn begeleid. Bij het verschijnen van deze richtlijn was de samenstelling van de commissie als volgt:

Kor van den Hoek, voorzitter RWS GPO
Wim Voskamp, secretaris/rapporteur Voskamp Business Consultancy
Jan Willem van den Bergh CeCo BV.
Patrick J.M. van Broekhoven Van Oord Dredging & Marine Contractors BV.
Ronald Janssen Bonar BV.
Gert Koldenhof Citeko Civiele Techniek BV.
Tom Ligtvoet GeoPex Products (Europe) B.V.
Marc T.M. Maassen Ceco BV
Martin A. Minnaard Port of Rotterdam
Yvo M. Provoost RWS, directie Zeeland
Jeroen Smet Bonar BV.
Ineke C.M. Vos-Rovers MSc Delta Marine Consultants BV.
Marcus Wilke Huesker Synthetic GmbH
Edwin L.F. Zengerink Ten Cate Geosynthetics Europe BV./NGO
Fred Jonker, programmamanager Geotechniek en Bodem SBRCURnet

De Richtlijn is geschreven door ir. W. Voskamp en goedgekeurd door SBRCURnet-commissie 1795.

Dennis van Kester (Van Oord Dredging & Marine Contractors BV.) maakte eerder deel uit van de begeleidingscommissie. Verder is een waardevolle bijdrage ontvangen van Maarten van der Steen (Geopex) en Daan Heineke (RWS-GPO).

Een woord van dank voor het leveren van commentaar gaat uit naar Ed Berendsen (RWS-GPO), Dick Bodegom (Boskalis), Michiel Heereveld (Royal HaskoningDHV) en Dick de Wilde (RWS-GPO).

De richtlijn is na gereedkomen gereviewed door Adam Bezuijen, Deltares/Universiteit Gent.

Voor de realisatie van deze richtlijn werden financiële bijdragen ontvangen van:
Bonar BV.
CeCo BV.
Citeko Civiele Techniek BV.
Delta Marine Consultants BV.
Deltares
Geopex Products (Europe) BV
Havenbedrijf Rotterdam
NGO
RWS-GPO
Ten Cate Geosynthetics Europe BV.
TKI Deltachnologie
Van Oord Dredging & Marine Contractors BV.
Voskamp Business Consultancy

SBRCURnet spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commisie, die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van deze richtlijn.

Fred Jonker, programmamanager Geotechniek en Bodem

maart 2017

Foto 1 Los gestorte steen op geotextiel

Foto 2 Steenbekleding met zetsteen