0

publicatie: Ontwerprichtlijn Zwelbelasting op funderingen

Titelpagina

Ontwerprichtlijn zwelbelasting op funderingen

De genormeerde rekenmethode voor bepaling van zwelbelasting op funderingen zoals die in de huidige Eurocode 7 (NEN 9997-1:2012) is opgenomen, betreft een methode uit 1991 waarna geen verdere wijzigingen zijn toegepast. Deze rekenmethode wordt beschouwd als een conservatieve methode die leidt tot hoge zwelbelasting op de funderingspalen. In de praktijk wordt deze methode daarom zelden toegepast. Dat leidt tot verwarring en onduidelijkheid omdat elke aanbieder in een tenderfase anders omgaat met zwel en dus tot een andere aanbieding komt met alle gevolgen van dien. De publicatie Ontwerprichtlijn zwelbelastingen op funderingen brengt hier verandering in en biedt een moderne ontwerprichtlijn met een eenduidige aanpak voor de berekening van zwelbelastingen.

2014
661.14
978 90 5367 643 1
12-05-2017