0

publicatie: Parkeergarages: Brandveiligheid en Ventilatie

Titelpagina

Parkeergarages: Brandveiligheid en Ventilatie

Een probleemverkenning en suggesties voor oplossingen

Hoe zorgt u er met u ontwerp voor dat een parkeergarage brandveilig én voldoende geventileerd is? In de praktijk blijkt het lastig om hieraan te voldoen. Het gevolg: er worden zelf regels opgesteld. Of bestaande regels worden verkeerd geïnterpreteerd. Dit rapport biedt een uitweg. Het geeft aan hoe u dit vraagstuk adequaat oplost.

2004
518.04
978-90-5367-390-4
05-08-2013