0
Praktijkboek Bouwfysica en bouwtechniek

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Inhoudsopgave

Praktijkboek Bouwfysica & bouwtechniek

Kennis van de bouwfysica is onmisbaar om een gebouw met voldoende kwaliteit te maken. Voor de ontwerpfase spreekt dat vanzelf. Maar een goed ontwerp wordt alleen een goed gebouw als ook de uitvoering met kennis van zaken gebeurt. In het Praktijkboek Bouwfysica & Bouwtechniek vindt u de bouwtechnische vertaling van de bouwfysische kennis die u vooral bij de uitvoering van een project nodig hebt.

Bouwbesluit & bouwfysica
Veel van de eisen uit het Bouwbesluit en andere regelgeving zijn eigenlijk bouwfysisch. Ze dienen bijvoorbeeld om het energieverbruik of geluidshinder te beperken. Kennis van de bouwfysica is dus onmisbaar om een bouwtechnisch goed gebouw te maken met voldoende kwaliteit, want een goed ontwerp wordt alleen een goed gebouw als ook de bouwtechnische uitvoering met kennis van zaken gebeurt. Met Praktijkboek Bouwfysica en bouwtechniek heeft u een compleet werk in handen dat laat zien hoe u dat het beste aanpakt. 


Met ruim 700+ tips voor kwaliteitsborging!

De publicatie Praktijkboek Bouwfysica en bouwtechniek biedt bouwfysische kennis en geïntegreerde oplossingen waarmee u fouten  die in de werkvoorbereiding en uitvoering geregeld ontstaan terugbrengt.


Bouw- en installatietechniek
Bouwfysica is de natuurkunde (fysica) die betrekking heeft op gebouwen en wordt meestal onderverdeeld in vijf werkvelden: warmte, vocht, licht, geluid en brand. Bij de eerste vier gaat het vooral om energiezuinigheid, gezondheid, comfort en het voorkomen van schade aan bouwdelen.

Ook de installaties worden in Praktijkboek Bouwfysica en bouwtechniek behandeld, hoewel die eigenlijk niet tot de bouwfysica behoren. De reden daarvoor is dat installaties veel invloed hebben op de bouwfysica. Het is ook vaak de bouwfysicus die een installatieconcept bedenkt om een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren. De installatieadviseur werkt dit dan verder uit.


Praktische opzet
Alle informatie in de publicatie is gerangschikt naar bouwdelen (bijv. fundering, casco, gevel), waarbij de paragrafen eenzelfde opzet volgen: het begint met een uitleg over de bouwfysische werking en de problemen die kunnen optreden. Daarna volgt een samenvatting van de eisen, zowel uit het Bouwbesluit als andere eisen. De ‘Tips voor Kwaliteitsborging’ wijzen op de belangrijkste punten in de uitvoeringsfase. Het verdient aanbeveling altijd ook de inleiding even door te nemen; die geeft de noodzakelijke achtergronden om deze ‘maatregelen & aandachtspunten voor borging van kwaliteit’ beter te begrijpen. Verder staat de publicatie boordevol Referentiedetails. De meesten hiervan zijn afgeleid van de SBR-Referentiedetails.


Artikelnummer 729.17
ISBN 978 90 5367 649 3
Aantal pagina's 216
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Hardcover
Jaar van uitgave 2018