0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

publicatie: Praktijkwijzer verantwoord gevelonderhoud - Maatregelkaarten

Voorwoord

Voorwoord

Onderhoud is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit en de uitstraling van een gebouw. Zonder deugdelijk onderhoud immers zorgen weers- en andere omgevingsinvloeden ervoor dat binnen afzienbare tijd eerst de uitstraling van een gebouw afneemt, en naarmate de tijd voortschrijdt er steeds meer en ernstiger verval optreedt, totdat er uiteindelijk een onbruikbaar gebouw overblijft.

Bij onderhoud spelen verschillende zaken een rol. Uiteraard is het voornaamste doel het gebouw van verval te behoeden, maar er komt ook steeds meer aandacht voor de invloed die het onderhoud heeft op mens en milieu. Hierbij geldt dat de gebruikte materialen en verwerkingswijzen geen negatieve gevolgen moeten hebben op de verwerkers en op de natuurlijke omgeving.

Deze Praktijkwijzer verantwoord gevelonderhoud is bestemd voor woningcorporaties en onderhoudsbedrijven, maar kan uiteraard door meer organisaties gebruikt worden zoals architecten, adviseurs, gebouwbeheerders, beleggers en overheidsinstellingen. Kortom, door iedereen die met onderhoud van vastgoed te maken heeft. De aanbevelingen voor verantwoorde materiaalkeuzes kunnen tevens worden ingebracht in nieuwbouwplannen voor vastgoed. De praktijkwijzer beperkt zich tot het onderhoud aan de buitengevels van woningen en gebouwen. In de praktijk betekent dit voornamelijk:

  • uitvoering van houtreparaties;
  • deelvervanging van gevelelementen;
  • vervanging van kozijnen, ramen en deuren;
  • beglazing;
  • schilderwerk;
  • gevelreiniging;
  • herstel van voegwerk; en
  • betonreparatie en -afwerking.

Deze praktijkwijzer geeft inzicht in:

  • gebruik van producten en materialen die niet of minder belastend zijn voor mens en milieu;
  • werkmethoden die minder stof, geluidsoverlast en afval veroorzaken.

De praktijkwijzer is opgedeeld in twee delen: de Praktijkwijzer verantwoord gevelonderhoud, waarin de onderwerpen die relevant zijn voor verantwoord gevelonderhoud worden toegelicht en waarin checklists zijn opgenomen voor onderhoudsmaatregelen, aan de hand waarvan een verantwoorde materiaal- of productkeuze kan worden gemaakt, alsmede technische, uitvoerings- en afvalaspecten worden genoemd, en dit deel: Praktijkwijzer verantwoord gevelonderhoud – Maatregelkaarten. In dit tweede deel zijn maatregelkaarten voor onderhoudsmaatregelen opgenomen die in de dagelijkse onderhoudspraktijk kunnen worden toegepast om afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te maken over het uit te voeren werk.

ir. Bas Hasselaar, SBR projectmanager

Noot van de rapporteurs
Deze praktijkwijzer geeft u handvatten om verantwoord gevelonderhoud uit te voeren. Dit is slechts theorie. Echte veranderingen komen van mensen. Het gaat dus vooral om communiceren en inspireren. Wij hopen dat deze praktijkwijzer een inspiratiebron kan zijn om gezonder en minder milieubelastend aan het werk te gaan.

Harm Jellema en Johan Glorie