0

publicatie: Prestatie-eisen Balkons en galerijen

1 Bouwdeelgebonden basisinformatie

1 Bouwdeelgebonden basisinformatie

1.1 Inleiding

In de publicatie ‘Basisinformatie Bouwkundig Onderhoud’ komen de onderwerpen aan bod die voor elk type onderhoud van belang zijn. De vervolgpublicaties geven gedetailleerde basisinformatie die bouwdeelgebonden is, dat wil zeggen afhankelijk is van zowel het type bouwdeel als de kenmerken ervan, zoals het materiaal en de afwerking. Deze informatie wordt geformuleerd in de vorm van projectresultaat, prestatie-eisen, prestatiemetingen en -garanties.
In deze publicatie is procesmodel B ‘Langetermijnsamenwerking onderhoud’ uit de ‘Basisinformatie Bouwkundig Onderhoud’ als uitgangspunt genomen. Centraal staat het afspreken van maatgevende prestatie- indicatoren en -eisen, afgeleid van functionele eisen.

De publicatie betreft betonnen balkon- en galerijvloeren, vloerafwerkingen (buiten) en balustrades en leuningen. De eisen betreffen ook coatings (schilderwerk) op beton. Aan buitentrappen, bordessen en hellingen kunnen dezelfde prestatie-eisen worden gesteld als aan balkons en galerijen.

De functionele eisen en prestatie-eisen voor vloerafwerkingen betreffen alle vloerafwerkingen voor buiten, ongeacht de materiaaltoepassing. De vloerafwerkingen kunnen ook zogeheten ‘opplusvloeren’ betreffen. Specifieke eisen die samenhangen met de materiaaltoepassing, bijvoorbeeld vloerafwerkingen van hout, tegelwerk en natuursteen, zijn in deze publicatie niet opgenomen.

Voor balustrades en leuningen (ook balkon- en galerijhekken genoemd) zijn in deze publicatie de volgende materiaalsoorten opgenomen:

  • hout
  • metaal (staal, aluminium)
  • steenachtige materialen
  • kunststof
  • veiligheidsbeglazing, e.d.

Eisen betreffende materiaalgebreken aan ondergronden van hout, metaal en kunststof en afwerksystemen (schilderwerk), zijn opgenomen in de publicatie ‘Prestatie-eisen kozijnen, ramen, deuren en puien met ondergronden van hout, metaal en kunststof’. De eisen aan gemetselde balustrades zijn vermeld in de publicatie ‘Prestatie-eisen Gesloten gevels’.