0

publicatie: Prestatie-eisen Gevelmetselwerk voor Resultaatgericht Samenwerken

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de SBR publicatie Prestatie-eisen Gevelmetselwerk voor Resultaatgericht Samenwerken bij Onderhoud, Renovatie en Nieuwbouw. Deze publicatie heeft tot doel het mogelijk te maken de kwaliteit van gevelmetselwerk objectief vast te leggen, om zo te komen tot eenduidige afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit wordt gedaan door de verschillende (constructieve, duurzaamheids- en esthetische) functies van het metselwerk meetbaar te maken met behulp van prestatie-eisen. In de publicatie wordt eerst een kort overzicht gegeven van wat resultaatgericht werken inhoudt. Vervolgens wordt nader ingegaan op de kwaliteit van metselwerk, de verschillende aspecten van metselwerk waarover kwaliteitsafspraken kunnen worden gemaakt en hoe deze kunnen worden gemeten.

Deze handleiding is tot stand gekomen als resultaat van een zogenaamd Technologie Cluster in het kader van het TNO MKB programma. In het cluster werd door TNO intensief samengewerkt met vijf MKB bedrijven uit de onderhouds- en voegbranches en twee woningbouwverenigingen: Wits Noord bv (Drachten), Sijtsma Groep bv (Zweins), SW Wolda bv (Drachten), Boekema Vastgoedonderhoud bv (Groningen), Takkenkamp Gevelonderhoud bv (Zelhem), WoonFriesland (Drachten) en Accolade (Leeuwarden). Zonder hun betrokkenheid en ervaring zou deze handleiding niet tot stand gekomen zijn.

Remco Spiering
SBR projectmanager