0

Inhoudsopgave

0595.08_cover__cover-1422537194

Proces en prestatie-eisen verwarmings- en ventilatiesystemen (PGS)

Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud

Verwarmings- en ventilatiesystemen zijn essentieel voor een behaaglijke woning én tegelijkertijd een goede luchtkwaliteit. Periodiek preventief onderhoud aan installaties verkleint de kans op storingen. Door als installateur prestatiegericht samen te werken, zogeheten ketenintegratie, met ondermeer corporaties en toeleveranciers, krijgt u een betere grip op uw meerjarenonderhouds-begroting en uw jaarljks onderhoudsbudget. Deze publicatie helpt u hierbij op weg.


Artikelnummer 595.08
ISBN 978-90-5367-485-7
Auteur(s) ing. C.A.M. Snepvangers en dr. ir. A. Straub - Onderzoeksinstituut OTB
Aantal pagina's 42
Jaar van uitgave 2008