0

Inhoudsopgave

Titelpag_cover-1422537195

Proces en prestatie-eisen daken (PGS)

Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud

Prestatiegericht samenwerken oftewel ketensamenwerking bij het onderhoud aan daken kan flinke voordelen opleveren: vastgoedbeheerders zien meerjaraige onderhoudskosten dalen en dakbedekkingsbedrijven krijgen zekerheid over de orderportefeuille op de lange termijn. Deze publicatie biedt dakbedekkers een prima basis om hun organisatie te sturen in de richting van prestatiegericht samenwerken.


Artikelnummer 596.08
ISBN 978-90-5367-483-3
Auteur(s) dr. ir. A. Straub, Onderzoeksinstituut OTB en ing. A.B. Berlee
Aantal pagina's 38
Jaar van uitgave 2008