0

publicatie: Proces en prestatie-eisen daken (PGS)

1 Inleiding

1 Inleiding

Onderhoud aan daken is voor professionele vastgoedbeheerders belangrijk vanwege de meerjarige onderhoudskosten die zijn verbonden aan het dak en het belang van het bouwdeel voor klanttevredenheid. Voor professionele dakbedekkingsbedrijven is prestatiegericht dakonderhoud belangrijk om zekerheid te krijgen over de orderportefeuille op de lange termijn.

Het onderhoud aan zowel platte als hellende daken is de laatste jaren complexer geworden door aanscherping van de regelgeving in verband met veilig werken op hoogte, het toenemend gebruik van daken, groene daken en productvernieuwingen die daar het gevolg van zijn. Een voorbeeld van productvernieuwingen zijn de zogeheten actieve daken. Een actief dak kan schone energie en heet water produceren en ventilatie en daklicht verzorgen. Er zijn bijvoorbeeld energiedaken voor de winning van energie en dakpannen die de lucht kunnen reinigen op de markt. Deze ontwikkelingen betekenen dat er aan (nieuwe) daken andere eisen kunnen worden gesteld dan de eisen die direct zijn af te leiden van de oorspronkelijke functies van daken.

Het aantal vakmensen staat door de lage instroom en de lange opleidingstrajecten onder druk. Daarom willen professionele beheerders, bijvoorbeeld grote woningcorporaties, in het onderhoud van daken prestatiegericht samenwerken met professionele bedrijven. De geboden zekerheid is voor de onderhoudsbedrijven belangrijk om (verdere) product- en procesvernieuwingen vorm te geven.

Prestatiegericht onderhoud aan daken betreft zowel correctief onderhoud (reparaties) als preventief onderhoud (verzorgen, vernieuwen) en betreft zowel planmatig als niet-planmatig onderhoud; dit alles op basis van een gedegen advies. Deze publicatie betreft zowel platte als hellende daken, open en gesloten dakbedekkingssystemen, dakafwerkingen met banen, platen en pannen, bitumineus, kunststof en steenachtig, enz.

Voor de te ontwikkelen prestatiegerichte samenwerkingsvorm(en) voor daken golden de volgende uitgangspunten:

  • het prestatiegericht samenwerkingsproces en de prestatie-eisen passen in de methodiek van prestatiegericht samenwerken bij bouwkundig onderhoud;
  • overeenkomsten worden afgesloten tussen de opdrachtgever en een onderhoudsbedrijf (opdrachtnemer);
  • opdrachtnemers zijn voor zowel het planmatig onderhoud als het reparatieonderhoud verantwoordelijk;
  • de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor advieswerkzaamheden en uitvoerende werkzaamheden;
  • prestatieafspraken omvatten prestatie-eisen met betrekking tot én de daken én de dienstverlening (service);
  • prestatie-indicatoren en prestatie-eisen met betrekking tot de daken zijn afgeleid van de te stellen functionele eisen aan daken;
  • er moet een betrouwbare meetmethode (bepalingsmethode) zijn om de prestaties te meten.