0

publicatie: Proces en prestatie-eisen daken (PGS)

Woord vooraf

Woord vooraf

Het is van groot belang dat de kwaliteit van de woningvoorraad op een verantwoord peil blijft. Dat vereist technische, organisatorische en financiële inspanningen. Het gaat daarbij om een complexe materie, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. In een serie publicaties over prestatiegericht samenwerken bij het planmatig onderhoud van vastgoed biedt SBR alle basisinformatie die nodig is om een eigentijdse, dat wil zeggen prestatiegerichte, onderhoudsstrategie te realiseren.
Het gaat nadrukkelijk om basisinformatie, dus informatie waarmee professionals hun organisatie kunnen sturen in de richting van een prestatiegerichte aanpak. Daarbij is rekening gehouden met de situatie dat organisaties in deze branche veelal betrokken zijn bij een veranderingsproces. Voor de verschillende ontwikkelingsfasen van dit proces - van zuiver traditioneel tot volledig prestatiegericht worden modellen aangereikt ter ondersteuning van het ontwikkelen van een eigen aanpak. Als zodanig is het een uniek hulpmiddel in de wereld van het vastgoedbeheer. Deze publicatie betreft het proces en de prestatie-eisen voor daken.

Medefinanciers van dit onderzoek waren Cazdak dakbedekkingen, Dolfsma dakbedekkingen, Gebr. Janssen BV, de Nederlandse Dakdekkers Associatie NDA, Udo dakbedekkingen, Wédéflex Duurzame Daksystemen en Weijers Eikhout dakenmakers.