0

Inhoudsopgave

0597.08_cover__cover-1422537195

Proces en prestatie-eisen liftinstallaties (PGS)

Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud

Goed functionerende en veilige liftinstallaties zijn essentiëel. Geen enkele bewoner zit immers te wachten op onveilige situaties. Prestatiegericht samenwerken verkleint de kans op storingen. U krijgt als installateur, of als corporatie meer grip op de samenwerking met andere partijen én dus ook op de kosten die met de controles en het onderhoud gemoeid zijn. Deze publicatie geeft basisinformatie, waarmee u prestatiegericht met de installatie en het onderhoud van liften aan de slag kunt!


Artikelnummer 597.08
ISBN 978-90-5367-489-5
Auteur(s) dr. ir. A. Straub, Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft
Aantal pagina's 32
Jaar van uitgave 2008