0

Inhoudsopgave

749a_08_cover-1422537200

Duurzaam onderhouden (PGS)

Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud

Deze uitgave geeft u inzicht in meerdere onderhoudsstrategieën. Zo kunt u uw prestatieniveau afstemmen op de resterende levensduur van een gebouw. Of u kunt onderhoudsmomenten benutten om ingrepen te doen die voordelig zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van HR++-glas als u de kozijnen toch al moet vervangen.
Duurzaam onderhouden maakt deel uit van de serie Prestatiegericht Samenwerken bij onderhoud.


Artikelnummer 749a.08
ISBN 97-89-05-367-476-5
Auteur(s) dr. L. Itard, Onderzoeksinstituut OTB, ir. I. Blom, Onderzoeksinstituut OTB, ir. I. Blom, Onderzoeksinstituut OTB
Aantal pagina's 28
Jaar van uitgave 2008