0

publicatie: Duurzaam onderhouden (PGS)

1 Inleiding

1 Inleiding

1.1 Inleiding

Deze publicatie is gewijd aan het terugdringen van de milieubelasting van onderhoudswerkzaamheden, met name van het onderhoud van geveldoorbrekingen. Ook al is de milieubelasting van een onderhoudsactiviteit of vervanging klein ten opzichte van de milieubelasting van het totale gebouw, het is toch op nationale schaal een factor van belang. Dit komt doordat er jaarlijks ongeveer 100 keer zoveel woningen onderhouden moeten worden dan er gebouwd worden.

In hoofdstuk 2 worden basisdefinities van duurzaamheid in relatie tot de milieubelasting van gebouwen gegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft onderhoudsscenario’s voor duurzaamheid. Hoofdstuk 4 is gewijd aan mogelijke prestatie-eisen voor duurzaam onderhoud, gericht op vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven. In hoofdstuk 5 wordt in detail ingegaan op de milieueffecten van verschillende onderhoudsscenario’s en in hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies samengevat en geïllustreerd door een casestudie en de visie van een onderhoudsbedrijf op duurzaam onderhoud.

1.2 Verantwoording

Deze publicatie is onderdeel van de serie ‘Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud’. De serie bevat informatie waarmee professionals hun organisatie kunnen sturen in de richting van een prestatiegerichte aanpak. Daarbij is rekening gehouden met de situatie dat organisaties in deze branche vaak betrokken zijn bij een veranderingsproces. Het onderzoek in deze serie wordt uitgevoerd door OTB binnen het onderzoeksprogramma Corpovenista als onderdeel van het programma ‘Vernieuwend Ruimtegebruik’ van Habiforum.

Het onderzoek dat aan deze publicatie ten grondslag ligt, is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de WVB, OTB en SBR. Speciale dank gaat uit naar de leden van de begeleidingscommissie:

 • M. van Bommel en ing. G. Zielman, Weijman Vastgoedonderhoud
 • J.A.M. Bouw en C. Smits, Bouw Totaal Onderhoud
 • drs. M.M.T. Geerts, Etro Vastgoedzorg
 • H. de Groot, SW
 • E.H. Janssen, Van Wijk Vastgoedonderhoud
 • J.L. van der Krogt, Smits Vastgoedzorg
 • F. S.P. Mens, Mens-Zeist Totaalonderhoud
 • P.C. Nuiten, Rendon Groep
 • D.C. Rutges MBA, Rutges Vastgoedonderhoud met visie
 • P. van Pinxteren en Mr. T. van Pinxteren, Pébé Vastgoedonderhoud
 • E. Wessels, Wessels Onderhoudsgroep
 • E.B.T. Willems, Willems Vastgoedonderhoud
 • ir. K. Smallenburg, SBR
 • ir. S. Verweij, SBR
 • dr. L. Itard, rapporteur, Onderzoeksinstituut OTB
 • ir. I. Blom, co-rapporteur, Onderzoeksinstituut OTB
 • ir. D. Anink, co-rapporteur, W/E adviseurs