0

publicatie: Procesprotocol consumentgericht bouwen

Voorwoord

Voorwoord

'Procesprotocol consumentgericht bouwen': deze titel is bedoeld als een oproep aan iedereen die betrokken is bij de woningbouw in Nederland. We willen de lezer doordringen van het belang de koper keuzevrijheid te geven bij de totstandkoming van zijn of haar woning. Bij zo'n gewichtige aankoop als een eigen huis is het logisch dat de toekomstige bewoner zijn wensen wil inbrengen en eigen keuzes wil kunnen maken. Zeker in een tijd waarin mensen steeds meer aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en als consument gewend zijn aan een grote keuzevrijheid.

Consumentgericht bouwen is dus een 'must' geworden, een kwestie van strategie en bedrijfsbelang. Het stelt die aanbieders van producten en diensten in de bouwprocesketen wel voor de nodige vragen. Want hoe is consumentgericht bouwen effectief te realiseren?
Zonder kennis van de klant is consumentgericht bouwen praktisch onmogelijk. Maar klanten zijn een heterogene groep met uiteenlopende wensen. Dat maakt contact met de toekomstige kopers en kennis van hun wensen en de markt die zij vertegenwoordigen essentieel. De keuzes van de koper goed verwerken in het bouwproces heeft ook de nodige consequenties voor de verhoudingen binnen de bouwprocesketen. Het vergt gesmeerde informatiestromen en heldere afspraken. Zonder samenwerking is consumentgericht bouwen tot mislukken gedoemd.

De partners in de bouwprocesketen kunnen een hen passende aanbodstrategie kiezen om de klant te bedienen. De gekozen strategie heeft zowel gevolgen voor de onderlinge samenwerking als voor het contact met en de begeleiding van de klant.

Over deze achtergronden van, voorwaarden voor, vragen over en besluitvorming bij consumentgericht bouwen, gaat deze publicatie. Het procesmodel consumentgericht bouwen helpt de keuzevrijheid van de klant in het ontwikkel- en bouwproces optimaal in te richten en af te stemmen op de eigen situatie. Het is een instrument voor alle betrokken partijen om het bouwproces uitvoerbaar te maken en de kosten in de hand te houden. In de Keuzeplanner Consumentgericht Bouwen die u als een poster achterin deze publicatie aantreft, vindt u een overzicht van alle basisvragen die van belang zijn om systematisch en effectief consumentgericht te bouwen. Dat consumentgericht bouwen iets is waaraan door veel mensen en bedrijven op allerlei manieren in de praktijk wordt gewerkt, illustreren de citaten en voorbeelden in deze publicatie.

De deelnemers van BouwBeter en de adviseurs hebben ons laten delen in hun kennis en inzicht in de praktijk. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Wij hopen dat u aan deze publicatie de nodige inspiratie ontleent.

Drs. ing. Jan Straatman
Adjunct directeur SBR