0

publicatie: Projectpartnering in de bouw: een praktische handleiding

Voorwoord

Voorwoord

Begin 2005 verscheen de publicatie ‘Projectpartnering in de bouw, Een kennismaking’. De publicatie beoogde partijen in de bouw meer inzicht te geven in het concept ‘partnering’, door recente kennis toegankelijk te maken. De slotzin luidde: ‘Partnering laat zich werkenderwijs ontdekken: partnering is een werkwoord!’

Recent is een nieuwe uitgave verschenen, onder verantwoordelijkheid van de BouwBeter-werkgroep Integrerend Samenwerken. Die uitgave ligt nu voor u. Waar in de eerste publicatie projectpartnering als begrip werd verkend en toegelicht, geeft deze publicatie extra diepgang voor wie met partnering wil starten. Het stappenplan geeft inzicht in de aanpak; de vragenlijsten helpen te ontdekken waar uw eigen organisatie staat; de case geeft inspiratie om aan de slag te gaan.

Sinds het verschijnen van de vorige publicatie is de belangstelling voor partneringconstructies alleen maar toegenomen. De complexiteit van bouwopgaven is groot: bijvoorbeeld bij herontwikkeling van gebouwen en gebieden of bij het combineren van bouwen en beheren. En zo zijn er vele andere voorbeelden. Veel partijen spelen een rol, diverse expertises moeten worden gecombineerd. Partnering biedt een mogelijkheid om op een effectieve manier gebruik te maken van de expertise van verschillende partijen.

Een woord van dank aan meerdere personen is op zijn plaats. Voor deze publicatie werd in opdracht van BouwBeter onderzoek verricht door Yasin Kahramaner aan de postdoctorale opleiding Architectural Design Management Systems (ADMS) van de Technische Universiteit Eindhoven. De resultaten van dit onderzoek zijn onder redactie van ir. Rik Schijf van ADMS in deze publicatie verwerkt.

Ir. Bas van der Veen, werkzaam bij Balance & Result Organisatie Adviseurs, heeft als adviseur van de werkgroep bijgedragen aan het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze handleiding. Hij is tevens auteur van de publicatie.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat deze publicatie u inspireert om aan de slag te gaan met partnering.

Gerard Bakker
Voorzitter van de BouwBeter-werkgroep Integrerend Samenwerken en
Hoofd Bouwkunde en Innovatie bij Ballast Nedam Infra Consult + Engineering.