0

publicatie: Projectpartnering in de bouw: een kennismaking

Voorwoord

Voorwoord

Projectpartnering is een veelbelovend instrument om de samenwerking in de bouw te verbeteren. In de ons omringende landen (met name Groot-Brittannië) is in het verleden reeds veel ervaring opgedaan met deze manier van samenwerken tijdens het bouwproces.
Voor u ligt het resultaat van het SBR onderzoek naar projectpartnering in de bouw. Het doel van deze publicatie is om partijen in de bouw meer inzicht te bieden in het concept 'projectpartnering', om zo het gebruik van deze samenwerkingsvorm in de Nederlandse bouw te bevorderen.

Tijdens het schrijven van deze publicatie is meerdere malen feedback gevraagd aan de werkgroep Integrerend Samenwerken van BouwBeter. Wij bedanken de werkgroep voor haar feedback en input. Vanuit SBR is het onderzoek begeleid door drs. ing. J.T.H. Straatman.
Het onderzoek werd uitgevoerd door ir. B. van der Veen en mevrouw ir. drs. M. Keizer, beiden werkzaam bij Balance & Result Organisatie Adviseurs B.V., Deventer.

In dit onderzoek is een aantal cases gebruikt, ter illustratie van projectpartnering. Hiertoe zijn diverse gesprekken gevoerd met personen die hebben deelgenomen aan een project waarbij deze vorm van samenwerking is toegepast. Langs deze weg willen wij degenen die hebben meegewerkt aan het onderzoek, nogmaals hartelijk bedanken:

  • de heer ir. B. Siemons, Visser & Smit Hanab;
  • de heer F. Haanstra, Volker Stevin Construction Europe b.v.;
  • de heer G.T. Bakker en dhr. B. Hoekstra, Ballast Nedam;
  • de heer J. Cole, NHS Estates Northern Ireland.

Wij wensen de lezer veel leesgenot. Wij hopen dat deze publicatie zal bijdragen aan het gebruik van partnering als samenwerkingsvorm in de Nederlandse bouw.

Rotterdam, april 2005