0

Inhoudsopgave

0492_01_cover-1422537184

Publiek private samenwerking bij herstructurering

Een leidraad voor ontwikkelende partijen

Herstructurering van naoorlogse woonwijken vereist een integrale benadering. De leidraad beschrijft het proces en de rollen van de verschillende belanghebbende partijen en de manier waarop zij praktisch kunnen participeren in dit proces.


Artikelnummer 492.01
ISBN 978-90-5367-325-6
Auteur(s) drs. H.M.A. Aarts, Akro Consultm, drs. T. Meijer, Akro Consult
Aantal pagina's 54
Jaar van uitgave 2001