0

publicatie: Publiek private samenwerking bij herstructurering

Titelpagina

Publiek private samenwerking bij herstructurering

Een leidraad voor ontwikkelende partijen

Herstructurering van naoorlogse woonwijken vereist een integrale benadering. De leidraad beschrijft het proces en de rollen van de verschillende belanghebbende partijen en de manier waarop zij praktisch kunnen participeren in dit proces.

2001
492.01
978-90-5367-325-6
05-08-2013