0

Inhoudsopgave

Rapport 2001-1 Invloed betonsamenstelling op vloeistofindringing

CUR-commissie D 29 heeft onderzoek verricht naar de vloeistofdichtheid van beton voor bodembeschermende voorzieningen. In dit rapport wordt het onderzoek dat in CUR/PBV-verband is uitgevoerd beschreven.


Artikelnummer C2001-1
Jaar van uitgave 2001