0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

  • Rapport 2002-6 Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van grondstoffen voor beton
  • Volgend Hoofdstuk

publicatie: Rapport 2002-6 Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van grondstoffen voor beton

voorwoord

Voorwoord

Als alternatief voor de traditionele grondstoffen cement, zand en grind worden regelmatig nieuwe grondstoffen voor beton geïntroduceerd. Om te beoordelen of deze materialen geschikt zijn voor beton, en zo ja, of daarvoor aanvullende regelgeving nodig is, wordt onderzoek in CUR-verband uitgevoerd. Als inderdaad blijkt dat aanvullende regels ten opzichte van de bestaande normen voor beton nodig is, wordt door de betreffende CUR-commissie een CUR aanbeveling opgesteld.

Om deze beoordeling van nieuwe materialen op een evenwichtige, verantwoorde en gelijkwaardige wijze uit te voeren, bestond behoefte aan een procedure/beslissingsmodel op hoofdlijnen aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of een materiaal in principe geschikt is als grondstof voor beton. De criteria daarbij zijn de eigenschappen van de grondstof zelf, en de betontechnologische, uitvoeringstechnische en constructieve aspecten. Deze procedure is opgesteld door CUR-commissie B 85 "Grondstoffen voor beton" .

Op het moment van verschijnen van dit rapport was commissie B 85 als volgt samengesteld:

 prof.ir. J.H. van Loenen, voorzitter/mentor    CUR  
 dr.ir. G.J.L. van der Wegen, secretaris/rapporteur    Intron B.V.  
 dr.ir. J. Blaakmeer    ENCI B.V.  
 dr.ir. H.A.W. Cornelissen    Stichting BMC  
 ir. G.G.A. Dieteren    Bouwdienst Rijkswaterstaat  
 drs. L.J.G. Dekker    Mebin B.V.  
 prof.dr.ir. D.A. Hordijk    Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V.  
 dr. H.S. Pietersen    Rijkswaterstaat Dienst Weg-en Water- 
   bouwkunde  
 ing. J.W.C. Rooijakkers    Ciwacon Engineering B.V.  
 drs. E. Vega, coördinator    CUR  

De CUR dankt de volgende partijen die met hun financiële bijdrage dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt:

• Betonplatform
• Bouwdienst Rijkswaterstaat
• Cement en Beton Stichting
• Vliegasunie BV

oktober 2002 Het bestuur van de CUR
  • Rapport 2002-6 Procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van grondstoffen voor beton
  • Volgend Hoofdstuk