0

publicatie: Rapport 91-5 Doorbuiging van liggers van betongranulaatbeton

Voorwoord

Voorwoord

Door CUR-onderzoekcommissie C 44 "Construeren met alternatieve materialen" is studie uitgevoerd naar de constructieve consequenties van het bouwen in beton met alternatieve toeslagmaterialen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een analyse van het gedrag van betonconstructies, waarin betongranulaat als toeslagmateriaal is toegepast. In deze analyse is een vergelijking gemaakt met het gedrag van betonconstructies, waarin grind als toeslagmateriaal is toegepast. De studie heeft zich in het bijzonder gericht op het doorbuigingsgedrag.

De samenstelling van onderzoekcommissie C 44 was als volgt:

prof.dr.ir. G. Scherpbier, voorzitter
ir. J.D. Cobben, secretaris
ir. D.W. Bilderbeek
ir. H.E. van der Most
ir. H.P.J. Vereijken, coördinator
ir. H.A. van Dijk, mentor

Dit rapport is tot stand gekomen door bijdragen van ir. J.A. Bunkers, ir. J.P.M. Dries en ir. J. van Leeuwen.