0

Inhoudsopgave

Omslag_lovgm_cover-1422538601

Landelijk Onderzoek Vastgoedmanagement Nederlandse Gemeenten (LOVGM)

Rapportage 2014

In 2014 blijft het algemene beeld dat de antwoorden oproepen, gelijk aan de voorgaande jaren. De conclusie in 2010 en 2012 was dat veruit de meeste gemeenten zich hoofdzakelijk bevinden in de beginstadia van ontwikkeling van vastgoedmanagement. Het heeft vanuit de rapportage van het LOVGM toen al geleid tot de nodige aanbevelingen om binnen die stadia door te ontwikkelen of om van het ene stadium in een volgend stadium te komen. Uit het LOVGM 2014 blijkt dat vastgoedmanagement door zeker de helft van de deelnemende gemeenten (50%) gezien wordt als iets wat zich richt op ‘het beheer en de exploitatie van het gebouw’. De focus ligt daarbij veelal op technisch en operationeel gebouwbeheer. Het financieel beheer en het klantbeheer zijn duidelijk minder ontwikkeld.


Artikelnummer 674.14
ISBN 978-90-5367-600-4
Jaar van uitgave 2014