0

Inhoudsopgave

Voorkant_omslag_richtlijn_paalfunderingen_12sept2012_cover-1422537218

Richtlijn onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

Houten paalfunderingen onder bestaande, soms historische panden, zijn letterlijk de basis onder veel gebouwen. Een houten paalfundering kan ook na verloop van honderden jaren nog goed functioneren. Het functioneren van een houten paalfundering kan echter door diverse oorzaken worden bedreigd. Dit kunnen zijn overbelasting van de palen, aantasting van het hout door droogstand of aantasting onder water. Omdat de staat van de fundering meestal niet aan het pand is af te zien, is het belangrijk een gedegen onderzoek aan de fundering uit te voeren.

Om te waarborgen dat dit onderzoek uniform en objectief wordt uitgevoerd hebben SBR, CUR Bouw en Infra en F3O, de brancheorganisatie van onafhankelijke funderingsonderzoekers gezamenlijk de ‘Richtlijn onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen’ uitgegeven. Deze richtlijn sluit aan bij de wijze waarop diensten van bouw- en woningtoezicht funderingen classificeren. Daarnaast is de publicatie van belang voor constructeurs, adviesbureaus, aannemers in de restauratiebranche en (particuliere) woningeigenaren.


Nu leverbaar: Richtlijn
Houten Paalfunderingen onder gebouwen

Deze publicatie is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de nieuwe derde herziening: Bestel Richtlijn Houten Paalfunderingen onder gebouwen.


Artikelnummer CRW 631.12
ISBN 978-90-5367-547-2
Jaar van uitgave 2012